Wprowadzenie do LIFO i FIFO w księgowości

spotkanie księgowe

W księgowości, LIFO i FIFO to dwa sposoby określania wartości zapasów. LIFO oznacza „Last-In, First-Out”, co oznacza, że ​​ostatnio dodane towary do magazynu są pierwsze na liście do wyjścia, a FIFO oznacza „First-In, First-Out”, co oznacza, że towary pierwsze przyjęte do magazynu są pierwsze do wyjścia.

Co to jest LIFO?

LIFO to metoda księgowania zapasów, w której ostatnie towary dodane do magazynu są pierwsze sprzedawane. To oznacza, że ​​najnowsze towary zawsze są sprzedawane pierwsze, a starsze towary pozostają w magazynie. Ta metoda jest powszechnie stosowana w przypadku produktów o krótkim okresie przydatności do spożycia, takich jak świeże owoce i warzywa, ponieważ towary te szybko tracą wartość.

LIFO może pomóc firmom zmniejszyć ich podatki, ponieważ towar, który był najdroższy do zakupu, jest uważany za pierwszy sprzedany. Oznacza to, że koszt sprzedaży jest wyższy, co oznacza niższy zysk i mniejszy podatek.

Co to jest FIFO?

FIFO to skrótowiec od angielskiego terminu „first-in, first-out”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi”.

W kontekście księgowości FIFO jest jedną z metod wyceny zapasów, czyli towarów lub surowców przechowywanych przez przedsiębiorstwo. Zasada FIFO mówi, że pierwsze towary lub surowce, które zostały wprowadzone do magazynu, są również pierwsze, które zostają sprzedane lub zużyte, a ich koszt stanowi podstawę do wyceny pozostałych zapasów.

Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo kupiło 100 sztuk produktu A za 10 zł każdy, a następnie kolejne 200 sztuk za 12 zł każdy, to pierwsze 100 sztuk zostanie sprzedane za 10 zł każdy, a koszt tych 100 sztuk będzie stanowił podstawę do wyceny pozostałych 200 sztuk, które zostały zakupione po wyższej cenie.

Metoda FIFO może być szczególnie przydatna dla firm, które sprzedają towary o krótkim cyklu życia lub narażone na szybkie zmiany cen na rynku, ponieważ pozwala na skuteczne śledzenie kosztów i minimalizację strat związanych z wyceną zapasów https://kursy-rachunkowosci.pl/kursy/kurs-rachunkowosci-dla-sredniozaawansowanych/wycena-materialow/6-porownanie-metod.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.